Privacy statement

Focus Enterprise Solutions B.V. vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met geregistreerde persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over een persoon of die we in verband kunnen brengen met een persoon, zoals e-mailadressen en namen. Wij verkopen geen e-mailadressen en andere gegevens aan derden. Eventuele registratie op de Focus Enterprise Solutions website is bedoeld om diensten te kunnen leveren, te communiceren of uw vragen te kunnen beantwoorden. Focus Enterprise Solutions zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de omschreven doeleinden in ons privacy en cookie statement.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Focus Enterprise Solutions verzamelt in opdracht van onze klanten of die nodig zijn voor het leveren van services/diensten aan onze klanten.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je  bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens uitsluitend voor het beoogde doel waarvoor je deze achterlaat. Dat kunnen soms persoonsgegevens zijn. Welke categorieën persoonsgegevens wij verzamelen kun je hier  vinden.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Focus Enterprise Solutions is een dochteronderneming van The Digital Neighborhood. en maakt gebruik van centrale diensten van The Digital Neighborhood voor de verwerking van persoonsgegevens.

Focus Enterprise Solutions is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de diensten die Focus Enterprise Solutions levert.

Waarom en voor welke doeleinden gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Focus Enterprise Solutions verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Welke persoonsgegevens

NAWT*)
E-mailadres
Bedrijfscontactgegevens**)
Rekeningnummers
Functie

Doeleinde

 1. Het uitvoeren van de bedrijfsvoering. Hierbij moet je denken aan persoonsgegevens voor intern beheer, financiën, boekhouding en archivering die wij verwerken.
 2. Administratieve doeleinden. Wanneer je een dienst bij ons hebt afgenomen verwerken wij jouw gegevens voor administratieve doeleinden. Dit doen wij voor bijvoorbeeld het bijhouden van de projectadministratie en het verzenden van facturen.

Welke persoonsgegevens

NAWT
E-mailadres

Doeleinde

 1. Als je contact met ons opneemt via mail, chat of via het contactformulier op de website van Focus Enterprise Solutions dan maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens om jouw vraag te beantwoorden.
 2. Contractuele relaties. Om de rechten en verplichtingen met betrekking tot het contract zo efficiënt mogelijk uit te voeren verwerken wij je persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het bijhouden van afgenomen licenties

Welke persoonsgegevens

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres

Doeleinde

 1. Toesturen van nieuwsbrieven, rapportages of publicaties, wanneer daar toestemming voor gegeven is. Waar van toepassing gebruiken wij de informatie die is opgeslagen in onze klantendatabase om je dit toe te sturen.
 2. Klantonderzoek. Wij kunnen je benaderen voor het afnemen van een korte enquête als je bij ons een dienst hebt afgenomen. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren.

Welke persoonsgegevens

IP-adressen

Doeleinde

Het verbeteren van de website en onze content. Als je onze website bezoekt verwerken wij gegevens om de onze website functioneel goed te laten werken en om onze website te kunnen verbeteren. Dit doen wij onder andere door middel van cookies. Meer informatie kun je hier over vinden in ons cookie statement.

Welke persoonsgegevens

NAWT
Geboortedatum

Doeleinde

Het werven en selecteren van (potentiële) werknemers. Hiervoor verwerken wij verschillende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens

De gegevens die nodig zijn om aan de wet te voldoen

Doeleinde

In sommige gevallen (bijvoorbeeld toezichthouders) moeten wij je persoonlijke gegevens delen met de overheid of toezichthouders om aan de wet te voldoen.

*) Onder NAWT vallen voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

**) Onder bedrijfscontactgegevens vallen de naam van het bedrijf, het algemene telefoonnummer en het algemene e-mailadres van het bedrijf.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Focus Enterprise Solutions bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Mocht je hier vragen over hebben kun je contact opnemen via info@focus-solutions.nl

Op welke grond wordt de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd?

Focus Enterprise Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden op basis van de volgende grondslagen:

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou

Focus Enterprise Solutions verwerkt persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Focus Enterprise Solutions en andere partijen. De verwerking van persoonsgegevens is onderdeel van de voorwaarden die door de andere partij wordt aanvaard en zonder de verwerking is het niet mogelijk aan de voorwaarden van het contract te voldoen.

Op basis van een wettelijke verplichting

Wij zijn wettelijke verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

Een gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het belang om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren, onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren en het beantwoorden van vragen die jij hebt.

Jouw toestemming

Soms gebruiken we je toestemming om persoonsgegevens te verwerken. Toestemming moet vrijelijk gegeven, geïnformeerd en specifiek voor het verwerkingsdoel zijn. De verwerking keur je goed door middel van een actieve ondubbelzinnige handeling, zoals het aanvinken van een check box. Je hebt altijd het recht om je toestemming in te trekken.

Verwerken wij bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens?

Focus Enterprise Solutions heeft geen intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij in sommige gevallen aan derde partijen verstrekken, voor de hierboven genoemde doeleinden. Dit zijn The Digital Neighborhood, Google Analytics.

Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht en instructies, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Focus Enterprise Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Focus Enterprise Solutions jouw persoonsgegevens aan andere derden (bekijk hier ook het cookie statement). Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Verder zullen we je gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Denk hierbij aan het aangaan van Europese Unie modelbepalingen met deze ontvanger.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te minimaliseren. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Kan ik mijn gegevens bekijken, corrigeren of verwijderen?

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar tegen de verwerking te maken en je hebt het recht tot overdraagbaarheid van gegevens. Deze rechten staan bekend als de rechten van betrokkenen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Om van je rechten gebruik te kunnen maken kun je een verzoek indienen naar info@focus-solutions.nl Focus Enterprise Solutions zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken, op je verzoek reageren.

Hoe kan ik jullie bereiken?

Als je vragen, klachten, verzoeken of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Focus Enterprise Solutions die niet beantwoord zijn in het privacy- en cookie statement, kun je contact opnemen door te mailen naar info@focus-solutions.nl. 

Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer is dit privacy statement voor het laatst aangepast?

Dit privacy statement is op 03-01-2022 voor het laatst aangepast.

Cookie statement

Op de Focus Enterprise Solutions website maken wij gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van welke cookies en voor welk doel we deze cookies gebruiken.

Wil je meer weten over hoe Focus Enterprise Solutions omgaat met je persoonsgegevens, lees dan ons Privacy statement.

Wat zijn cookies?

Cookies en soortgelijke technieken zijn kleine tekstbestanden die gedownload naar en/of uitgelezen worden van het apparaat waarmee jij onze websites bezoekt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de browser van een computer, tablet of smartphone. Een cookie maakt het mogelijk om bepaalde data te bewaren en terug te halen van jouw apparaat. Door cookies te gebruiken kunnen wij identificeren wie jij bent en wanneer je (op een later moment) onze website bezoekt.

Javascripts en webbeacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken die gebruikt kunnen worden om bepaalde data van de website te verzamelen en te verwerken.

Al deze technieken bij elkaar zullen hierna “cookies” worden genoemd.

Wat doet Focus Enterprise Solutions met cookies?

Focus Enterprise Solutions gebruikt cookies om persoonsgegevens te verwerken voor verschillende doelen. Wanneer je hiervoor toestemming geeft, worden deze cookies verzameld. Focus Enterprise Solutions gebruikt de volgende cookies:

 1. Cookies om websitegedrag te analyseren
 2. Cookies om websiteverbeteringen te testen
 3. Cookies voor marketing automation
 4. Cookies voor advertenties
 5. Cookies voor klantinteractie
 6. Cookies voor social media integratie
 7. Cookies voor het plaatsen van profielfoto’s

Welke cookies onderscheiden we?

We onderscheiden functionele cookies, analytische cookies en advertentie, commerciële- of tracking cookies.

Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies vind je in het cookie overzicht.

Technische noodzakelijke en functionele cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren en verbeteren van de website. Toestemming voor het plaatsen van deze cookies is niet vereist.

Analytische cookies

We maken gebruik van analytische cookies om te analyseren hoe je onze website gebruikt, om de website gebruikersvriendelijker te maken en te optimaliseren. Bij een beperkte impact op je privacy is toestemming voor deze cookies niet vereist. Bij een meer dan marginale impact op je privacy vragen wij altijd toestemming.

Cookies voor social media integratie

Op onze website vind je inactieve social media buttons om blogberichten te promoten op onder andere Instagram en LinkedIn. Als je ingelogd bent op een van deze social medianetwerken kun je deze buttons gebruiken om bijvoorbeeld direct een blogbericht te delen. De knoppen worden actief zodra je daarop klikt. Vervolgens kan het social medianetwerk een cookie op je apparaat plaatsen. Voor meer informatie over de wijze waarop deze bedrijven met je persoonsgegevens omgaan, verwijzen we je graag naar de privacy statements van deze partijen.

Advertentie, commerciële- of tracking cookies

Focus Enterprise Solutions gebruikt online advertentiemogelijkheden om de diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we zo gericht mogelijk zodat we relevant bezoekersverkeer op onze website krijgen. Er wordt ook gebruik gemaakt van marketing tracking cookies om je gedrag op onze website te kunnen monitoren om zo gericht mogelijk relevante content aan te kunnen bieden.

Derde partijen kunnen cookies plaatsten op je apparatuur. Daarmee kunnen deze partijen je browsegedrag volgen op verschillende websites. Wij krijgen alleen informatie van deze derde partijen over uw bezoek op Focus Enterprise Solutions website en niet van andere websites. De derde partijen die tracking cookies plaatsen kunnen deze gegevens (beveiligd) overdragen aan (andere) derde partijen. Deze partijen hebben hun eigen privacy statements voor het verwerken van (persoons)gegevens via tracking cookies . Focus Enterprise Solutions heeft hier geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze cookies door deze derde partijen. Hier kan een gedetailleerd overzicht worden gevonden met daarin de specifieke cookies die Focus Enterprise Solutions en de betrokken partijen gebruiken op deze website. Focus Enterprise Solutions vraagt altijd om uw expliciete toestemming om tracking cookies te mogen plaatsen op deze website.

Hoe kun je cookies verwijderen of blokkeren?

In het geval je cookies wilt uitschakelen of een melding wilt ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst op jouw apparaat, of wanneer je alle op jouw apparaat geplaatste cookies wilt verwijderen, dan kun je dat doen via de instellingen in je browser (deze opties zijn vaak te vinden onder “Help” of “Instellingen”).

Meer informatie hierover vind je hieronder:

Je kunt jouw browserinstellingen zo instellen dat geen cookies van onze websites worden geaccepteerd. Wanneer je browser geen cookies accepteert van onze website dan kan het voorkomen dat toegang tot bepaalde functies op onze website worden geblokkeerd en/of de gehele functionaliteit van de website wordt beperkt.

Hoe kan ik een klacht of verzoek indienen?

Als je vragen, klachten of verzoeken hebt over het gebruik van cookies door Focus Enterprise Solutions die niet beantwoord zijn in het privacy- of cookie statement of indien je opmerkingen hebt, kun je contact opnemen door te mailen naar Focus Enterprise Solutions (info@focus-solutions.nl).

Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen cookie statement

Focus Enterprise Solutions heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit cookie statement. Wij adviseren je om met enige regelmaat dit cookie statement te raadplegen, zodat je bij eventuele wijzigingen up-to-date bent.

Wanneer is dit cookie statement voor het laatst aangepast?

Dit cookie statement is op 03-01-2022 voor het laatst aangepast.